Man Manma Song Release: Cinepatrika

‘प्रेमा’को रोमान्टिक गीत ‘मन मनमा’ सार्वजनिक, शुभेक्षा र अरुणको टुसाउँदै गरेको प्रेममा सृष्टिको ‘सरप्राइज’ प्रवेश

https://www.cinepatrika.com/nepali-movies/576