Man Manma Song Release: Celebrity Nepal

‘प्रेमा’को रोमान्टिक गीत ‘मन मनमा’ सार्वजनिक https://celebritynepal.com/archives/35502

Man Manma Song Release: Jayhos

प्रेमाको ‘मन मनमा’ सार्वजनिक https://www.jayhosh.com/31574/

Man Manma Song Release: Cinepatrika

‘प्रेमा’को रोमान्टिक गीत ‘मन मनमा’ सार्वजनिक, शुभेक्षा र अरुणको टुसाउँदै गरेको प्रेममा सृष्टिको ‘सरप्राइज’ प्रवेश https://www.cinepatrika.com/nepali-movies/576

Man Manma Song Release: Main Samachar

‘प्रेमा’को रोमान्टिक गीत ‘मन मनमा’ शुभेक्षा र अरुणको प्रेम https://www.mainsamachar.com/details/72159

Man Manma Song Release: Kalakarmi

‘प्रेमा’ को रोमान्टिक गीतमा शुभेक्षा र अरुण (भिडियो) https://www.kalakarmi.com/kollywood/98489/

Man Manma Song Release: OS Nepal

‘प्रेमा’को रोमान्टिक गीत ‘मन मनमा’ शुभेक्षा र अरुण https://www.osnepal.com/377502

Man Manma Song Release: Filmy Khabar

अरुण र शुभेक्क्षाको प्रेम बोल्ने ‘प्रेमा’ गीत https://www.filmykhabar.com/news/22750/

Man Manma Song Release: Kantipur Hotline

प्रेमा’को रोमान्टिक गीत ‘मन मनमा’ सार्वजनिक https://www.kantipurhotline.com/2023/02/142615/

Man Manma Song Release: Surya Khabar

फिल्म ‘प्रेमा’को रोमान्टिक गीत ‘मन मनमा’ सार्वजनिक https://suryakhabar.com/2023/02/321695/

Man Manma Song Release: Surya Khabar

फिल्म ‘प्रेमा’को रोमान्टिक गीत ‘मन मनमा’ सार्वजनिक https://suryakhabar.com/2023/02/321695/