‘प्रेमा’को फस्टलुक पोस्टर यस्तो बन्यो

https://www.rangakhabar.com/2023/02/03/the-first-look-poster-of-prema-was-made-like-this/