सुवेक्षा खड्का कोरोनाको समयमा प्रेममा परेको खुलासा भन्छिन् प्रेमीको धेरै कुरा मन पर्छ|Arun, Subeksha

https://www.youtube.com/watch?v=Y3WCmAAgU5U