चलचित्र ‘प्रेमा’को टिजर: अरुण र शुभेक्क्षाको प्रेममा श्रृष्टीको प्रवेश

https://www.cinepatrika.com/nepali-movies/534