त्रिकोणात्मक प्रेम भाव झल्काउने ‘प्रेमा’को टिजर

https://www.rangakhabar.com/2023/02/10/teaser-of-prema-depicting-triangular-love/